Regie op zorg, samenwerken en innovatie…

Hoe ziet dat er uit? Als adviseur bij Stichting Optimale Samenwerking valt het me op dat het begrip regie vaak op verschillende manieren wordt uitgelegd en geïnterpreteerd. Regie kent vele gedaanten (zoals netwerk-, proces,- casus en zelfregie) maar heeft in de kern betrekking op het organiseren van toegevoegde waarde op een gezamenlijk resultaat in de samenwerking. Met mijn gesprekspartners duid ik de ontwikkelingen die de noodzaak voor regie relevant maken. Ook ben ik benieuwd naar hoe zij elk op een belangrijk thema manoeuvreren en toegevoegde waarde creëren in een web van belangen en activiteiten.

Nu te beluisteren

Partnergeweld en intiem terreur
Partnergeweld en intiem terreur
woensdag 05 juni 2024
Een gesprek over geweld achter de voordeur zichtbaar en bespreekbaar maken. Anita overleefde extreem partnergeweld. Samen met expert Maaike vertelt zij over de dynamieken van intiem terreur. Een vrouw in nood heeft geen hulpvraag. In dit gesprek leer je waar op te letten en hoe je een vrouw toch kunt beschermen en het geweld kunt begrenzen.
Wij willen Brood en Rozen
Wij willen Brood en Rozen
dinsdag 07 mei 2024
In de nieuwste aflevering van Podcast De Regisseur bieden we een podium aan de stichting Brood en Rozen, die vrouwen uit achterstandsposities helpt om hun ambities te verwezenlijken. We spreken met een ambitieuze vrouw, een topman die als mentor op de werkvloer fungeert en een topvrouw die lesgeeft in het leiderschapsprogramma. Zij vertellen over wat nodig is om een brug te slaan tussen verschillende sociale en economische achtergronden.
Toekomstscenario’s voor sociaal werk
Toekomstscenario’s voor sociaal werk
donderdag 13 april 2023
Een gesprek over investeren in sociaal werk. Redouan El Khayari ziet zichzelf als levenslang ambassadeur en pleit voor sociaal werkers aan besluitvormingstafels. Een goede sociaal werker sluit volgens hem aan bij de mens, schetst mogelijkheden, is reflectief, benut data en signaleert systeemfouten als dat nodig is.
Stress sensitief werken
Stress sensitief werken
vrijdag 31 maart 2023
Een gesprek over stress sensitief werken. Suzanne en Marieke zijn ervaren sociaal werkers en geven trainingen in ‘SSW’. Zij motiveren zichzelf, Amsterdammers en collega’s tot het maken van andere keuzes: op basis van eigen drijfveren en kracht. Want alle kennis begint bij zelfkennis.

Wij zijn ook te volgen op