Uitdagingen binnen het gemeentelijk bestuur

Welkom bij onze serie 'Gemeenten', waarin we de diverse aspecten en uitdagingen binnen het gemeentelijk bestuur onder de loep nemen. We gaan in gesprek met bestuurders, ambtenaren, burgers en deskundigen uit verschillende vakgebieden. De onderwerpen variëren van gemeentelijke beleidsvorming, interdisciplinaire samenwerking, toekomstplanning, professionalisering binnen de gemeente, datagestuurde besluitvorming, complexe maatschappelijke thema’s, burgerparticipatie en het efficiënt omgaan met gemeentelijke middelen. Wil je deelnemen aan een gesprek, een onderwerp voorstellen of een gast aanbevelen? Neem gerust contact met ons op.

Nu te beluisteren

Grip op hoofdpijndossiers
Grip op hoofdpijndossiers
donderdag 23 juni 2022
Data als sleutel in hoofdpijndossiers. Michel Borst (1997) neemt ons mee in zijn blik op data gedreven beleidskeuzes in maatschappelijke vraagstukken
Regionale samenwerking Zorg en Veiligheid
Regionale samenwerking Zorg en Veiligheid
donderdag 25 februari 2021
Een gesprek over regionale samenwerking op de thema’s Zorg en Veiligheid. Michiel Geuzinge licht vanuit zijn projectleidersrol de kenmerken en randvoorwaarden toe om te komen tot deze samenwerking. Aan bod komen urgentiebesef, het kiezen voor een gezamenlijk thema, het formuleren van resultaten, het betrekken van ketenpartners, organisatiestructuren, samenwerkingsprocessen en datagedreven werken. Benieuwd naar de rol van Michiel in dit geheel? En hoe zit het met de bewoner?
Regie op zorg en veiligheid
Regie op zorg en veiligheid
donderdag 04 februari 2021
Een gesprek over het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van Veilig Thuis als zorg en veiligheidspartner. Gesprekspartner Debbie Maas is bestuurder bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en voorzitter Netwerk Veilig Thuis. Aan bod komt wat Debbie persoonlijk verstaat onder regie, hoe landelijke regievoering op zorg en veiligheid plaatsvindt en hoe dit wordt geregisseerd in complexe casuïstiek.
Regie op onze verzorgingsstaat
Regie op onze verzorgingsstaat
donderdag 22 oktober 2020
Een gesprek over de inrichting van onze verzorgingsstaat en regievoering vanuit Den Haag. Gesprekspartner Antoinette Laan is woordvoerder zorg voor de VVD. Ze licht met Rotterdamse nuchterheid de dynamiek toe tussen ‘Den Haag’ en ‘lokale partners’. Duidelijk wordt hoe zij als lid van de Tweede Kamer voorwaarden schept om de mens, en niet de instituties, centraal te stellen.
Veiligheidshuizen en regie
Veiligheidshuizen en regie
donderdag 17 september 2020
Wetenschapsaflevering. Een gesprek over veiligheidshuizen, netwerkregie en het toepassen van theoretische inzichten in de praktijk. Gesprekspartner Remco Mannak is onderzoeker van netwerkdynamieken in het publieke domein en neemt ons mee in de wereld van ‘doel georiënteerde netwerken’ en ‘innovatienetwerken’. In een regisserende rol kun je maar beter snappen in welk type netwerk je beweegt.

Wij zijn ook te volgen op