Regie op zorg, samenwerken en innovatie…

Hoe ziet dat er uit? Als adviseur bij Stichting Optimale Samenwerking valt het me op dat het begrip regie vaak op verschillende manieren wordt uitgelegd en geïnterpreteerd. Regie kent vele gedaanten (zoals netwerk-, proces,- casus en zelfregie) maar heeft in de kern betrekking op het organiseren van toegevoegde waarde op een gezamenlijk resultaat in de samenwerking. Met mijn gesprekspartners duid ik de ontwikkelingen die de noodzaak voor regie relevant maken. Ook ben ik benieuwd naar hoe zij elk op een belangrijk thema manoeuvreren en toegevoegde waarde creëren in een web van belangen en activiteiten.

Nu te beluisteren

Toekomstscenario’s voor sociaal werk
Toekomstscenario’s voor sociaal werk
donderdag 13 april 2023
Een gesprek over investeren in sociaal werk. Redouan El Khayari ziet zichzelf als levenslang ambassadeur en pleit voor sociaal werkers aan besluitvormingstafels. Een goede sociaal werker sluit volgens hem aan bij de mens, schetst mogelijkheden, is reflectief, benut data en signaleert systeemfouten als dat nodig is.
Stress sensitief werken
Stress sensitief werken
vrijdag 31 maart 2023
Een gesprek over stress sensitief werken. Suzanne en Marieke zijn ervaren sociaal werkers en geven trainingen in ‘SSW’. Zij motiveren zichzelf, Amsterdammers en collega’s tot het maken van andere keuzes: op basis van eigen drijfveren en kracht. Want alle kennis begint bij zelfkennis.
Besturen, samenwerken en humor
Besturen, samenwerken en humor
vrijdag 03 februari 2023
Een gesprek over waar je als bestuurder op let om samenwerking te bevorderen. Raymond Clement deelt met ons zijn visie en humor. Containerbegrippen als integraliteit moeten wel een lading hebben. Hij geeft het goede voorbeeld als hij vertelt over interprofessionaliteit.
Databewust werken in sociaal werk Amsterdam
Databewust werken in sociaal werk Amsterdam
vrijdag 23 december 2022
Een gesprek over databewust werken in het sociaal werk in Amsterdam. Philine Brandenburg werkt als dataspecialist in Amsterdam en geeft aan op welke niveaus data een rol kan spelen voor meer inzicht in het werk op dit moment en juist ook naar de toekomst toe. In welke beweging bevindt het sociaal domein zich en vooral; wat heeft de Amsterdammer daar aan?

Wij zijn ook te volgen op