Hedendaagse thema’s die raken aan innovatie en regie

Welkom bij onze serie 'Overige'. Deze gesprekken richten op een breed spectrum van hedendaagse thema’s die raken aan innovatie en regie. We gaan in gesprek met leiders, strategen, technologen en innovators uit verschillende sectoren. De onderwerpen die we behandelen zijn divers, maar hebben een gemeenschappelijke focus op het organiseren van toegevoegde waarde en raken thema’s zoals leiderschap, strategische besluitvorming en de nieuwste innovaties in techniek en data. Deze gesprekken verkennen hoe deze elementen bijdragen aan vooruitgang en verandering in verschillende domeinen. Wil je een bijdrage leveren aan een gesprek, een specifiek onderwerp voorstellen of een vooraanstaande expert aanbevelen? Neem dan gerust contact met ons op.

Nu te beluisteren

De waarde van data laten landen
De waarde van data laten landen
maandag 24 oktober 2022
Een gesprek over het benutten van data in de luchtvaart. In gesprek met Manuel van Esch blijkt dat het gebruik van data en ketensamenwerking nog niet vanzelfsprekend is. De traditionele cultuur blijkt zowel belemmerend als bevorderend te werken.
Kenmerken van strategische besluiten
Kenmerken van strategische besluiten
donderdag 30 juni 2022
Een gesprek met Rob Jansen, onderzoeker Tilburg University, waarin de omgang met corona als casus wordt gebruikt om te verkennen wat strategische besluiten kenmerkt.
Digitale assets en informatiedeling
Digitale assets en informatiedeling
woensdag 20 april 2022
Een gesprek over digitale assets en informatiedeling nieuwe stijl. Weet jij wat de digitale assets zijn in je bedrijf? En ben je bekend met principes als FAIR-data of Linked-data? Arie Hakemulder legt het ons uit.
Integriteit bij de politie
Integriteit bij de politie
donderdag 18 november 2021
Een gesprek over integriteit bij de Politie. Gesprekspartner Paul Entken deelt zijn plannen wat betreft het bevorderen van integer handelen. Aan bod komen thema’s als corruptie, pesten en het opvragen van informatie over burgers. Paul vertelt over de wijze waarop hij beleid vertaalt om dit in het hart en hoofd van zijn collega’s te krijgen.
De puzzel van zorg en data
De puzzel van zorg en data
vrijdag 18 december 2020
Een gesprek over datascience in de zorg. Gesprekspartner Egge van der Poel is datascientist en publiek spreker. Het grote verhaal over de integratie van data en zorg wisselt hij met gemak af met concrete voorbeelden. De sociale en technische innovatie in andere sectoren heeft al plaatsgevonden terwijl volgens Egge in de zorg de puzzel nog gelegd wordt. Onderdeel van die puzzel zijn onbenutte data en onbenut sociaal kapitaal.
Beslisregels vs. beslisruimte
Beslisregels vs. beslisruimte
donderdag 15 oktober 2020
Een gesprek over regievraagstukken in de GGZ. Gesprekspartner Fred Paling is voorzitter RvB bij GGZ Ingeest te Amsterdam. Hij deelt zijn visie op (datagedreven) samenwerking en het omgaan met beslisregels, uitzonderingscasus en beslisruimte in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we in de behoefte van onze kwetsbare burgers blijven voorzien?
Regisseren vanuit verbinding
Regisseren vanuit verbinding
donderdag 24 september 2020
Een gesprek over verbindend leiderschap, luisteren naar de ander en over een middeleeuwse smokkelaar. Gesprekspartner Frans Wilms gebruikt zijn bestuurlijke ervaringen in het coachen van leidinggevenden in het maatschappelijk domein. Wat is verbindend leiderschap eigenlijk? En voor welk probleem is dit de oplossing?
Only love can make a memory
Only love can make a memory
maandag 27 juli 2020
Een gesprek over verantwoordelijkheid nemen, de belangrijkste uitdaging in het sociaal domein en over de liefdeslessen van Barbra Streisand. Gesprekspartner John Goedee is hoogleraar complexe samenwerkingsprocessen aan de Universiteit van Tilburg en schrijver van het boek ‘Samenwerken en Regisseren’. In een open gesprek wordt duidelijk dat regisseren een liefdevol proces is en dat een goede regisseur ego noch smaak in de weg laat zitten bij het organiseren van toegevoegde waarde

Wij zijn ook te volgen op