De veelzijdige wereld van de gezondheidszorg

Welkom bij onze serie 'Zorg', waar we ons verdiepen in de veelzijdige wereld van de gezondheidszorg. We voeren gesprekken met zorgprofessionals, beleidsmakers, patiënten en experts uit diverse disciplines. De onderwerpen variëren van zorgbeleid, interdisciplinaire samenwerking in de gezondheidssector, toekomstige ontwikkelingen in de zorg, professionalisering van zorgpersoneel, inzet van data en techniek voor betere patiëntenzorg, aanpak van complexe gezondheidsvraagstukken, patiëntenparticipatie, en het efficiënt beheren van zorgmiddelen. Wil je bijdragen aan een gesprek, een thema suggereren of een expert voorstellen? Neem dan gerust contact met ons op.

Nu te beluisteren

Besturen, samenwerken en humor
Besturen, samenwerken en humor
vrijdag 03 februari 2023
Een gesprek over waar je als bestuurder op let om samenwerking te bevorderen. Raymond Clement deelt met ons zijn visie en humor. Containerbegrippen als integraliteit moeten wel een lading hebben. Hij geeft het goede voorbeeld als hij vertelt over interprofessionaliteit.
Effect- en Predictievraagstukken
Effect- en Predictievraagstukken
donderdag 01 juli 2021
Een gesprek over terugvalpreventie en machine learning in de ggz. Gesprekspartner Joran Lokkerbol is directeur ‘Economische evaluatie en machine learning’ bij het Trimbos instituut. Aan bod komt het gebruik van data in de ggz. Lang stonden effectstudies in ‘randomized control trials’ centraal, maar aanwezige data biedt antwoord op nog veel meer vraagstukken in de zorg.
Jongerenwerk, mentorschap en kwetsbaarheid
Jongerenwerk, mentorschap en kwetsbaarheid
donderdag 10 juni 2021
Een enthousiast gesprek over jongerenwerk, mentorschap en kwetsbaarheid. Gesprekspartner Peter Ottens is oprichter van de YETS Foundation. Zijn liefde voor basketbal en oog voor wat jongeren nodig hebben komen hier samen. En het gebruik van straattaal hoort daar niet bij.
Regionale samenwerking Zorg en Veiligheid
Regionale samenwerking Zorg en Veiligheid
donderdag 25 februari 2021
Een gesprek over regionale samenwerking op de thema’s Zorg en Veiligheid. Michiel Geuzinge licht vanuit zijn projectleidersrol de kenmerken en randvoorwaarden toe om te komen tot deze samenwerking. Aan bod komen urgentiebesef, het kiezen voor een gezamenlijk thema, het formuleren van resultaten, het betrekken van ketenpartners, organisatiestructuren, samenwerkingsprocessen en datagedreven werken. Benieuwd naar de rol van Michiel in dit geheel? En hoe zit het met de bewoner?
Zorg on-demand
Zorg on-demand
donderdag 11 februari 2021
Een gesprek over zorg on-demand. André Piso is eigenaar voor zorgplatform Dytter. Na een persoonlijke ervaring voelt André de noodzaak om de zorgmarkt te innoveren. Zijn kennis en ervaringen uit Sillicon Valley neemt hij mee om vraag en aanbod te matchen.
De puzzel van zorg en data
De puzzel van zorg en data
vrijdag 18 december 2020
Een gesprek over datascience in de zorg. Gesprekspartner Egge van der Poel is datascientist en publiek spreker. Het grote verhaal over de integratie van data en zorg wisselt hij met gemak af met concrete voorbeelden. De sociale en technische innovatie in andere sectoren heeft al plaatsgevonden terwijl volgens Egge in de zorg de puzzel nog gelegd wordt. Onderdeel van die puzzel zijn onbenutte data en onbenut sociaal kapitaal.
De vergeten groep in de psychische zorg
De vergeten groep in de psychische zorg
donderdag 26 november 2020
Een gesprek over psychische zorg voor ouderen, een vergeten groep in de klinische psychologie. Gesprekspartner Dorine van Driel promoveerde op het onderwerp onverklaarde lichamelijke klachten bij ouderen. In het gesprek wordt duidelijk hoe ouderen bij de hand kunnen worden genomen in het praten over deze klachten en hoe de dokter en de psycholoog elkaar op dit thema nog beter zouden kunnen vinden.
Vertel eens...
Vertel eens...
donderdag 12 november 2020
Een gesprek over mantelzorg dat een gezin na 22 jaar te veel wordt. Op zijn 16e verandert het leven van Twan, en dat van zijn gezin, doordat zijn moeder gehandicapt raakt en er een zware (mantel)zorgtaak ontstaat. Na een periode van 22 jaar en een sluimerende verergering van de gezinsdynamiek zoekt hij zonder medeweten van zijn gezin hulp. De methode familiezorg blijkt een godsgeschenk voor hem en het gezin.
Beslisregels vs. beslisruimte
Beslisregels vs. beslisruimte
donderdag 15 oktober 2020
Een gesprek over regievraagstukken in de GGZ. Gesprekspartner Fred Paling is voorzitter RvB bij GGZ Ingeest te Amsterdam. Hij deelt zijn visie op (datagedreven) samenwerking en het omgaan met beslisregels, uitzonderingscasus en beslisruimte in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we in de behoefte van onze kwetsbare burgers blijven voorzien?
Zelfregie in de gehandicaptenzorg
Zelfregie in de gehandicaptenzorg
donderdag 10 september 2020
Een gesprek over zelfregie in de gehandicaptenzorg. Gesprekspartner Joyce de Vries is de moeder van Britt (8). Wat betekent zelfregie voor Britt en Joyce? Joyce verwoordt open en direct hoe het is om regie te voeren op passende zorg. Duidelijk wordt wat er volgens Joyce nodig is om Britt richting te laten geven aan haar leven.
Je bent geen twee personen
Je bent geen twee personen
donderdag 03 september 2020
Een gesprek over sociaal ondernemen en regie in de breedste zin van het woord. Gesprekspartner Harm van Ballegooy vertelt over zijn onderneming Zorgoppas, hij biedt een oplossing voor ouders van zorgbehoevende kinderen die ook wel eens een avond vrij willen. Duidelijk wordt hoe je een cultuur van eigenaarschap creëert als het gaat om innovatie en impact in het sociaal domein. Verder vertelt Harm over hoe hij omgaat met het contrast tussen wenselijk en werkelijk gedrag en waarom hij zijn werk mee naar huis neemt
De bal spelen, niet de man
De bal spelen, niet de man
woensdag 19 augustus 2020
Een gesprek over schaamte, familiegeheimen en het belang van open communiceren. Passende (mantel)zorg bieden gaat gesprekspartner Klaartje van Montfort (oprichter Expertisecentrum Familiezorg) aan het hart. Bevlogen illustreert ze wat nodig is om versnippering tegen te gaan en echt vraaggericht te werken. Het aannemen van een open houding, het hanteren van een waarderende blik, en het aangaan van wederzijdse verantwoordelijkheid blijken cruciaal

Wij zijn ook te volgen op