Nu te beluisteren

Toekomstscenario’s voor sociaal werk
Toekomstscenario’s voor sociaal werk
donderdag 13 april 2023
Een gesprek over investeren in sociaal werk. Redouan El Khayari ziet zichzelf als levenslang ambassadeur en pleit voor sociaal werkers aan besluitvormingstafels. Een goede sociaal werker sluit volgens hem aan bij de mens, schetst mogelijkheden, is reflectief, benut data en signaleert systeemfouten als dat nodig is.
Stress sensitief werken
Stress sensitief werken
vrijdag 31 maart 2023
Een gesprek over stress sensitief werken. Suzanne en Marieke zijn ervaren sociaal werkers en geven trainingen in ‘SSW’. Zij motiveren zichzelf, Amsterdammers en collega’s tot het maken van andere keuzes: op basis van eigen drijfveren en kracht. Want alle kennis begint bij zelfkennis.
Besturen, samenwerken en humor
Besturen, samenwerken en humor
vrijdag 03 februari 2023
Een gesprek over waar je als bestuurder op let om samenwerking te bevorderen. Raymond Clement deelt met ons zijn visie en humor. Containerbegrippen als integraliteit moeten wel een lading hebben. Hij geeft het goede voorbeeld als hij vertelt over interprofessionaliteit.
Databewust werken in sociaal werk Amsterdam
Databewust werken in sociaal werk Amsterdam
vrijdag 23 december 2022
Een gesprek over databewust werken in het sociaal werk in Amsterdam. Philine Brandenburg werkt als dataspecialist in Amsterdam en geeft aan op welke niveaus data een rol kan spelen voor meer inzicht in het werk op dit moment en juist ook naar de toekomst toe. In welke beweging bevindt het sociaal domein zich en vooral; wat heeft de Amsterdammer daar aan?
Professionaliteit in sociaal werk
Professionaliteit in sociaal werk
donderdag 03 november 2022
Een gesprek over professionele autonomie en de sociaal werker. Jurja legt uit dat sociaal werkers zichzelf vaak afvragen of zij ‘het goede doen’. Wat blijkt is dat professionele sociaal werkers handelingsruimte herkennen, ervaren en toepassen. Zo kunnen zij vanuit verschillende brillen over ‘het goede doen’ nadenken, opties afwegen en beslissingen onderbouwen.
De waarde van data laten landen
De waarde van data laten landen
maandag 24 oktober 2022
Een gesprek over het benutten van data in de luchtvaart. In gesprek met Manuel van Esch blijkt dat het gebruik van data en ketensamenwerking nog niet vanzelfsprekend is. De traditionele cultuur blijkt zowel belemmerend als bevorderend te werken.
Kenmerken van strategische besluiten
Kenmerken van strategische besluiten
donderdag 30 juni 2022
Een gesprek met Rob Jansen, onderzoeker Tilburg University, waarin de omgang met corona als casus wordt gebruikt om te verkennen wat strategische besluiten kenmerkt.
Grip op hoofdpijndossiers
Grip op hoofdpijndossiers
donderdag 23 juni 2022
Data als sleutel in hoofdpijndossiers. Michel Borst (1997) neemt ons mee in zijn blik op data gedreven beleidskeuzes in maatschappelijke vraagstukken
ICT-keuzes in het sociaal domein
ICT-keuzes in het sociaal domein
woensdag 11 mei 2022
Als bestuurder investeren in ICT? Tonny Verbraak deelt de uitdagingen die hij ziet bij bestuurders in het sociaal domein en de belangrijkste dilemma’s om af te wegen.
Digitale assets en informatiedeling
Digitale assets en informatiedeling
woensdag 20 april 2022
Een gesprek over digitale assets en informatiedeling nieuwe stijl. Weet jij wat de digitale assets zijn in je bedrijf? En ben je bekend met principes als FAIR-data of Linked-data? Arie Hakemulder legt het ons uit.
Integriteit bij de politie
Integriteit bij de politie
donderdag 18 november 2021
Een gesprek over integriteit bij de Politie. Gesprekspartner Paul Entken deelt zijn plannen wat betreft het bevorderen van integer handelen. Aan bod komen thema’s als corruptie, pesten en het opvragen van informatie over burgers. Paul vertelt over de wijze waarop hij beleid vertaalt om dit in het hart en hoofd van zijn collega’s te krijgen.
Effect- en Predictievraagstukken
Effect- en Predictievraagstukken
donderdag 01 juli 2021
Een gesprek over terugvalpreventie en machine learning in de ggz. Gesprekspartner Joran Lokkerbol is directeur ‘Economische evaluatie en machine learning’ bij het Trimbos instituut. Aan bod komt het gebruik van data in de ggz. Lang stonden effectstudies in ‘randomized control trials’ centraal, maar aanwezige data biedt antwoord op nog veel meer vraagstukken in de zorg.
Vakmanschap in het sociaal domein
Vakmanschap in het sociaal domein
donderdag 17 juni 2021
Een gesprek over professionalisering en vakmanschap. Gejo Duinkerken werkt als veranderkundige met het Gilde Vakmanschap aan de ontwikkeling van een effectief sociaal domein. Hij deelt in zijn analyse waar het sociaal domein over gaat en zou moeten gaan. Voor de toekomst van het sociaal domein combineert hij relevante theorieën en praktijkervaringen tot een integraal verhaal dat richting geeft aan effectiviteitsverbetering.
Jongerenwerk, mentorschap en kwetsbaarheid
Jongerenwerk, mentorschap en kwetsbaarheid
donderdag 10 juni 2021
Een enthousiast gesprek over jongerenwerk, mentorschap en kwetsbaarheid. Gesprekspartner Peter Ottens is oprichter van de YETS Foundation. Zijn liefde voor basketbal en oog voor wat jongeren nodig hebben komen hier samen. En het gebruik van straattaal hoort daar niet bij.
Regionale samenwerking Zorg en Veiligheid
Regionale samenwerking Zorg en Veiligheid
donderdag 25 februari 2021
Een gesprek over regionale samenwerking op de thema’s Zorg en Veiligheid. Michiel Geuzinge licht vanuit zijn projectleidersrol de kenmerken en randvoorwaarden toe om te komen tot deze samenwerking. Aan bod komen urgentiebesef, het kiezen voor een gezamenlijk thema, het formuleren van resultaten, het betrekken van ketenpartners, organisatiestructuren, samenwerkingsprocessen en datagedreven werken. Benieuwd naar de rol van Michiel in dit geheel? En hoe zit het met de bewoner?
Zorg on-demand
Zorg on-demand
donderdag 11 februari 2021
Een gesprek over zorg on-demand. André Piso is eigenaar voor zorgplatform Dytter. Na een persoonlijke ervaring voelt André de noodzaak om de zorgmarkt te innoveren. Zijn kennis en ervaringen uit Sillicon Valley neemt hij mee om vraag en aanbod te matchen.
Regie op zorg en veiligheid
Regie op zorg en veiligheid
donderdag 04 februari 2021
Een gesprek over het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van Veilig Thuis als zorg en veiligheidspartner. Gesprekspartner Debbie Maas is bestuurder bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en voorzitter Netwerk Veilig Thuis. Aan bod komt wat Debbie persoonlijk verstaat onder regie, hoe landelijke regievoering op zorg en veiligheid plaatsvindt en hoe dit wordt geregisseerd in complexe casuïstiek.
De puzzel van zorg en data
De puzzel van zorg en data
vrijdag 18 december 2020
Een gesprek over datascience in de zorg. Gesprekspartner Egge van der Poel is datascientist en publiek spreker. Het grote verhaal over de integratie van data en zorg wisselt hij met gemak af met concrete voorbeelden. De sociale en technische innovatie in andere sectoren heeft al plaatsgevonden terwijl volgens Egge in de zorg de puzzel nog gelegd wordt. Onderdeel van die puzzel zijn onbenutte data en onbenut sociaal kapitaal.
De vergeten groep in de psychische zorg
De vergeten groep in de psychische zorg
donderdag 26 november 2020
Een gesprek over psychische zorg voor ouderen, een vergeten groep in de klinische psychologie. Gesprekspartner Dorine van Driel promoveerde op het onderwerp onverklaarde lichamelijke klachten bij ouderen. In het gesprek wordt duidelijk hoe ouderen bij de hand kunnen worden genomen in het praten over deze klachten en hoe de dokter en de psycholoog elkaar op dit thema nog beter zouden kunnen vinden.
Vertel eens...
Vertel eens...
donderdag 12 november 2020
Een gesprek over mantelzorg dat een gezin na 22 jaar te veel wordt. Op zijn 16e verandert het leven van Twan, en dat van zijn gezin, doordat zijn moeder gehandicapt raakt en er een zware (mantel)zorgtaak ontstaat. Na een periode van 22 jaar en een sluimerende verergering van de gezinsdynamiek zoekt hij zonder medeweten van zijn gezin hulp. De methode familiezorg blijkt een godsgeschenk voor hem en het gezin.
Sociaal werk in Groningen
Sociaal werk in Groningen
donderdag 29 oktober 2020
Een gesprek over zelfredzaamheid, regie bij de inwoner en sociaal werk in een stad als Groningen. Gesprekspartner Geth Kuin duidt de huidige professionalisering van sociaal werk en het belang daarvan. Vanuit zijn vroegere ervaringen als jeugdwerker en zijn huidige rol als adjunct-directeur weet hij met concrete voorbeelden te schetsen waarom sociaal werk een boeiend en bloeiend vak is.
Regie op onze verzorgingsstaat
Regie op onze verzorgingsstaat
donderdag 22 oktober 2020
Een gesprek over de inrichting van onze verzorgingsstaat en regievoering vanuit Den Haag. Gesprekspartner Antoinette Laan is woordvoerder zorg voor de VVD. Ze licht met Rotterdamse nuchterheid de dynamiek toe tussen ‘Den Haag’ en ‘lokale partners’. Duidelijk wordt hoe zij als lid van de Tweede Kamer voorwaarden schept om de mens, en niet de instituties, centraal te stellen.
Beslisregels vs. beslisruimte
Beslisregels vs. beslisruimte
donderdag 15 oktober 2020
Een gesprek over regievraagstukken in de GGZ. Gesprekspartner Fred Paling is voorzitter RvB bij GGZ Ingeest te Amsterdam. Hij deelt zijn visie op (datagedreven) samenwerking en het omgaan met beslisregels, uitzonderingscasus en beslisruimte in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we in de behoefte van onze kwetsbare burgers blijven voorzien?
De essentie van sociaal werk
De essentie van sociaal werk
donderdag 08 oktober 2020
Een gesprek over de sociale eisen van deze tijd, het (on)vermogen van de mens om het leven naar zijn hand te zetten en de rol van de sociaal werker hierin. Gesprekspartner Hans van Ewijk is emeritus hoogleraar Sociaal Werk Theorie aan de Universiteit van Humanistiek te Utrecht. In een beschouwend maar ook richtinggevend gesprek wordt duidelijk wat uitoefening van het vak in zou moeten houden en dat het zijn van generalist een specialisme op zich is.
Tellen en vertellen
Tellen en vertellen
donderdag 01 oktober 2020
Een gesprek over sociaal werk en het zichtbaar maken van impact. De toegevoegde waarde van datagedreven werken is evident voor gesprekspartner Eva Brouns (Sociaal Werk Nederland). De context, noodzaak en status van datagedreven Sociaal Werk zet ze helder uiteen. Duidelijk wordt dat het nodig is nu eerst tot betekenisvolle KPI’s te komen.
Regisseren vanuit verbinding
Regisseren vanuit verbinding
donderdag 24 september 2020
Een gesprek over verbindend leiderschap, luisteren naar de ander en over een middeleeuwse smokkelaar. Gesprekspartner Frans Wilms gebruikt zijn bestuurlijke ervaringen in het coachen van leidinggevenden in het maatschappelijk domein. Wat is verbindend leiderschap eigenlijk? En voor welk probleem is dit de oplossing?
Veiligheidshuizen en regie
Veiligheidshuizen en regie
donderdag 17 september 2020
Wetenschapsaflevering. Een gesprek over veiligheidshuizen, netwerkregie en het toepassen van theoretische inzichten in de praktijk. Gesprekspartner Remco Mannak is onderzoeker van netwerkdynamieken in het publieke domein en neemt ons mee in de wereld van ‘doel georiënteerde netwerken’ en ‘innovatienetwerken’. In een regisserende rol kun je maar beter snappen in welk type netwerk je beweegt.
Zelfregie in de gehandicaptenzorg
Zelfregie in de gehandicaptenzorg
donderdag 10 september 2020
Een gesprek over zelfregie in de gehandicaptenzorg. Gesprekspartner Joyce de Vries is de moeder van Britt (8). Wat betekent zelfregie voor Britt en Joyce? Joyce verwoordt open en direct hoe het is om regie te voeren op passende zorg. Duidelijk wordt wat er volgens Joyce nodig is om Britt richting te laten geven aan haar leven.
Je bent geen twee personen
Je bent geen twee personen
donderdag 03 september 2020
Een gesprek over sociaal ondernemen en regie in de breedste zin van het woord. Gesprekspartner Harm van Ballegooy vertelt over zijn onderneming Zorgoppas, hij biedt een oplossing voor ouders van zorgbehoevende kinderen die ook wel eens een avond vrij willen. Duidelijk wordt hoe je een cultuur van eigenaarschap creëert als het gaat om innovatie en impact in het sociaal domein. Verder vertelt Harm over hoe hij omgaat met het contrast tussen wenselijk en werkelijk gedrag en waarom hij zijn werk mee naar huis neemt
De bal spelen, niet de man
De bal spelen, niet de man
woensdag 19 augustus 2020
Een gesprek over schaamte, familiegeheimen en het belang van open communiceren. Passende (mantel)zorg bieden gaat gesprekspartner Klaartje van Montfort (oprichter Expertisecentrum Familiezorg) aan het hart. Bevlogen illustreert ze wat nodig is om versnippering tegen te gaan en echt vraaggericht te werken. Het aannemen van een open houding, het hanteren van een waarderende blik, en het aangaan van wederzijdse verantwoordelijkheid blijken cruciaal
Only love can make a memory
Only love can make a memory
maandag 27 juli 2020
Een gesprek over verantwoordelijkheid nemen, de belangrijkste uitdaging in het sociaal domein en over de liefdeslessen van Barbra Streisand. Gesprekspartner John Goedee is hoogleraar complexe samenwerkingsprocessen aan de Universiteit van Tilburg en schrijver van het boek ‘Samenwerken en Regisseren’. In een open gesprek wordt duidelijk dat regisseren een liefdevol proces is en dat een goede regisseur ego noch smaak in de weg laat zitten bij het organiseren van toegevoegde waarde